Metsaraie 7 - 12 EUR/TM olenevalt kokkuleppest

  • lageraie
  • uuendusraie
  • harvendusraie
  • valikraie

Metsamaterjali väljaveoteenus 5 - 7 EUR/TM olenevalt väljaveo pikkusest

Hakkematerjali väljaveoteenus 2,5 - 3,5 EUR/M3